FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगर सभा झलक

Read More

ठुली दह मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७

Read More

मुसिकोट दरबार मुसिकोट नगरपालिका ४ चाँपा

Read More

समसितोष्ण तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र चाँपा

Read More

मुसिकोट नागरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

बिगत नेपालको एकात्मक शासन प्रणाली बमोजिम रुकुम जिल्लाको मुख्य बजार केन्द्र रहेको साबिक खलंगा गा.वि.स. सदरमुकाम र साँख गा.वि.स मिलाएर मुसिकोट नगरपालिका २०७१ मंसिर १६ गते मन्त्रिमण्डलको निर्णयबाट स्थापना भएको हो । त्यसपछि नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम गठित गाँउपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त, संरक्षित वा बिशेष क्षेत्रको नाम, संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको सिफारिसमा बनेको ७५३ वटा स्थानीय तह मध्यको एक हो ।कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको रुकुम (पक्ष्चिम ) जिल्लामा पर्ने यो मुसिकोट नगरपालिका साविकको खलंगा, सांख, चौखावाङ, भलाक्चा, छिवाङ गा.बि.स. तथा स्यालापाखा गा.बि.स.को वडा नम्बर ३ र ४ मिलेर यस नगरपालिका बनेको छ । पूर्वमा सिस्ने र भुमे गाउँपालिका, पश्चिममा सानीभेरी गाउँपालिका, उत्तरमा वाँफीकोट गाउँपालिका र दक्षिणमा त्रिवेणी गाउँपालिका र रोल्पा जिल्ला रहेको यस नगरपालिकामा १४ वटा वडा रहेका छन् भने यसको क्षेत्रफल १३६.६ वर्ग कि.मि. रहेको छ र जम्मा जनसंख्या ३५३४८ रहेको छ ।

News & Notices

जन प्रतिनिधि

कर्मचारीहरु

Services

सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 मा तोकिए बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी / वडा अध्यक्ष/नगरपालिका
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा/नगरपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक सुरक्षा भत्ताकोलागि परिचय पत्र बनाउने

 

क) जेष्ठ नागरिक तथा दलित

 

१ .उमेर पुग्ने वा पुगेको  निवेदन

२. नागरिकता प्रतिलिपि

३.पासपोट साइजको फोटो २ प्रति 

१. नेपाल सरकरले तोके बमोजिको रकम  निकाशा भए पश्चात

२. श्रवण १ देखि मंशिर महिना भित्र दर्ता गर्नुपर्ने

 

 

 

 

 

 

 

ख) बिधवा, एकल महिला, पूर्ण अपांग, अति अशक्त, दलित बालबालिका

१.निवेदन

२ . पासपोट साइजको फोटो २ प्रति /संरक्षक भएको खण्डमा निजको पासपोट साइजको फोटो २ प्रति

१. नेपाल सरकरले तोके बमोजिको रकम  निकाशा भए पश्चात

 

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक सेवा
सेवा समयः- सोहि दिन सर्जमिनको हकमा सबै कागजात मिलि आएको अबस्थामा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिब/ वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन
 • बिषयसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा  सम्पत्ति कर तिरेको कागजात
सेवा प्रकारः- संस्था तथा ब्यबसाय
सेवा समयः- सोहि दिन सर्जमिनको हकमा सबै कागजात मिलि आएको अबस्थामा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिब/ वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • स्थानीय तहबाट दर्ता भएको ब्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि
 • आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद
सेवा प्रकारः- संस्था तथा ब्यबसाय
सेवा समयः- सोहि दिन सर्जमिनको हकमा सबै कागजात मिलि आएको अबस्थामा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी / वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
 • २ प्रति फोटो
 • घर वहाल सम्झौता
 • आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद
 • स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी पान वा अन्य निकायबाट जारी गरेको ब्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- सोहि दिन सर्जमिनको हकमा सबै कागजात मिलि आएको अबस्थामा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी / वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, पछि ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सुचना फारम
 • दुलाह-दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • दुलहीको नागरिकता नभएमा जन्मदर्ता शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • बाबु वा दाजुभाईको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा  सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

Pages

जानकारी

Post date: 07/09/2018 - 19:55
Document:
PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको एन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon मुसिकूत नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको बजार आनुगमन एेन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४,.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको सहकारी एन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको स्थानीय कृषि ब्यबसाय प्रबर्द्धन एन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिको टोल बिकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.PDF, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाका अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि बनेको ऐन, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धि बनेको ऐन २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५.pdf, PDF icon शिक्षक सरुवा सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon पधाधिकारिहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf, PDF icon नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon बिद्यालय बहिरका अध्यापन तथा तालिम प्रशिक्षण कार्य संचालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५.PDF, PDF icon नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५.pdf, PDF icon प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा नीतिगत व्यवस्थापन सम्बन्धि आन्तरीक मार्गदर्शन, २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon असिना पीडित किसानहरुलाई शत प्रतिशत अनुदानमा गंहुको बिउं बितरण कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon करारखेति प्रस्तावनामा आधरित कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका श्रम सहकारी गठन परिचालन र व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्याविधि २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका श्रम सहकारीको विनिम २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको पशु सेवा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको मेलमिलाप सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र बितरण कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका नगर प्रहरी नियमावली, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका मोटरसाइकल प्राप्ति र प्रयोग सम्बन्धि मापदण्ड, २०७५.pdf