FAQs Complain Problems

समाचार

प्राबिधिक कर्मचारीहरुको विवरण

मुसिकोट नगरपालिका भित्र सम्पूर्ण योजनाहरुको लागत स्टमेट, मुल्यांकन र कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको  विवरण

क्र.स नाम पद सम्पर्क नम्बर कार्यक्षेत्र
चितारम खड्का अ.स.इ. ९८४७९९९५१५ १,२ र ३
बिनोद ओली स.इ. ९८४४९४६६२२ ४, ९ र ११
भेषराज गौतम अ.स.इ. ९७५१०५२४४४ ८ त् १०
अमर पाण्डे स.इ. ९८६६९०८०२० ५,६,७ र १२
५. दिपक ओली अ.स.इ. ९८४४९६३१५९ १३ र १४
६. भीमसेन के.सी. अ.स.इ. ९८४४९९०००८ ५,६,७ र १२