सूचना तथा समाचार

तलब भत्ता प्रमाणित समबन्धमा ।

तलब भत्ता प्रमाणित समबन्धमा ।

वडा भेला हुने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !

वडा भेला हुने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !

उल्लिखित विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

उल्लिखित विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

मुसिकोट नगर कार्यपालिबाट निर्णय भए अनुसार मु.न.पा. अन्तर्गत बिद्यालय समायोजन भइ अब संचालन हुने तह, कक्षा र कायम हुने दरबन्दी विवरण, २०७५

-

एकीकृत सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धी सम्पत्ति धनीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना !!

!!

न्यायिक समितिको मेलमिलाप कर्ता सुचिमा रहन चाहने सम्बन्धि सूचना !

..

आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को दोस्रो किस्ताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको सुची

‍New flash....

कक्षा ८ काे बिद्यालयगत नतिजा विवरण, २०७४

..

मुसिकोट नगरपालिकाको आधारभूत तहको नातिजा प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा

.

मुसिकोट नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा स्तगित गरिएको सम्बन्धमा

|