सूचना तथा समाचार

सडक DPR को लागि प्राबिधिक प्रस्ताब मुल्यांकन सफल भएका उल्लेखित कन्सलटेन्सीहरु उपस्थित हुने बारे ! (सम्पूर्ण सडकहरुको)

DPR result Musikot

प्रावि तह स्वयम् सेवक शिक्षक सिफारिस सम्बन्धि सूचना !

result primary level

IEE को प्राबिधिक प्रस्ताब मुल्यांकनमा सफल भएका उल्लेखित कन्सलटेन्सीहरु उपस्थित हुने बारे !

IEE को प्राबिधिक प्रस्ताब मुल्यांकन सफल भएका उल्लेखित कन्सलटेन्सीहरु उपस्थित हुने बारे !

प्रा.बि. तह लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन !

Lower Secondary Level

निम्न माध्यमिक तह शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस गरिएको सम्बन्धि सूचना ! (सम्पूर्ण बिषयहरु)

Lower Secondary Level final

माध्यमिक तह शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस गरिएको सम्बन्धि सूचना ! (सम्पूर्ण बिषयहरु)

माध्यमिक तह  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस गरिएको सम्बन्धि सूचना ! (सम्पूर्ण बिषयहरु)

अविरल बर्षातका कारण भएको क्षतीको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

Musikot Municipality

निमाबि तह लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

माबि तह लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

मुसिकोट नगरपालिका माबि तह लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धमा

शिक्षक नियुक्तिको