सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

एम्बुलेन्स र जिप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित) ।

मुसिकोट नगरपालिकाको एम्बुलेन्स र जिप खरिद सम्बन्धि

कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत आवश्यक सामाग्रीहरुको मूल्य सुची पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

लक्षित वर्ग उत्थान अन्तर्गत कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्ताब पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

व्याकहोलाेडर खरिद सम्वन्धी बाेलपत्र

सवारी साधन पिक अप गाडीकाे खरिद सम्बन्धी बाेलपत्र