FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

२०७७/०७८

पालिकाको साप्ताहिक प्रगति प्रतिबेदन (२०७७/०८/१२)

-

Invitation for Delevery and Supply of Medecine (Online Bids)

-

प्रगति बिबरण पेश गर्ने सम्बन्धमा, शाखा/उप-शाखा/इकाई/ वडा कार्यलयहरु (सबै)

-

बिबरण पठाईदिने समबन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै)

-

कृषि बिकास शाखाको अत्यन्त जरुरि सुचना ( कृषक/ कृषक समुहका महानुभावहरु सम्पर्कमा आउने सम्बन्धमा)

-

कोभिड-१९ बाट प्रभावित तथा अन्य बेरोजगार व्यक्तिहरुको बिबरण पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै)

-

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना !!

-

वडागत व्यक्तिगत घटना दर्ता इन्ट्री गर्ने प्रणाली,

निबेदन तथा प्रस्ताव पेश गर्नुहुन (सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै)

-

लेखा परिक्षक नियुक्तिको लागि निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना,

-

Pages