FAQs Complain Problems

समाचार

२०७५/०७६

व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर मा सुचिकृत हुने बारे (नगर कार्यपालिका, वडा कार्यालय, सम्पूर्ण शाखा, इकाई सबै)

-

मदिराको उत्पादन, वितरण र उपभोग बन्द गर्ने सम्बन्धि सुचना !

-

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को तेश्रो चौमासिक निकास भएको सम्बन्धमा (सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै) !

-

आर्थिक बर्ष २०७६ /०७७ को नीति तथा बजेट

Click for download...............

मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन आबेदन आह्वानको सूचना !

मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन आबेदन आह्वानको सूचना !

आमन्त्रण सम्बन्धमा मुसिकोट नगरपालिका (वडाहरु सबै)

-

द्वन्द्व पिडितका लागि सिप बिकास तलिमको सुबर्ण अवसर !

द्वन्द्व पिडितका लागि सिप बिकास तलिमको सुबर्ण अवसर !

 

सम्पूर्ण वडाहरुका विभिन्न सडकहरुको DPR गर्ने सम्बन्धि सुचना

-

सम्पूर्ण वडाहरुका विभिन्न सडकहरुको DPR गर्ने सम्बन्धि सुचना

-

वक्तृत्वकलामा सहभागी गराइदिने सम्बन्धमा ( माध्यामिक बिद्यालय हरु सबै मुसिकोट नगरपालिका)

वक्तृत्वकलामा सहभागी गराइदिने सम्बन्धमा ( माध्यामिक बिद्यालय हरु सबै मुसिकोट नगरपालिका)

Pages