मुसिकोट नगरपालिकाको उधमशीलता विकास कर्यक्रम महिला लक्षित अन्तर्गत लोकसेवा तयारी कक्षा खरदार सम्बन्धी सूचना !