FAQs Complain Problems

मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गत बिषयगत इकाई प्रमुखहरुको बिबरण

सि.न. नाम थर कार्यालयको नाम सम्पर्क नम्बर कैफियत
१. मनोज पोख्रेल जिल्ला कृषि विकास कार्यालय  ९८४१६७६१३९  
२. मानबहादुर खत्री जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ९७५८००१६४५  
३. बिनारम खड्का जिल्ला शिक्षा कार्यालय ९८४७८६४४७५  
४. सरस्वती सापकोटा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय ९८४७९५३३७९  
५. भावना शाह महिला तथा बालबालिका कार्यालय ९८४४९८३९१४  
६. लक्ष्मणकुमार शर्मा उधोग विकास शाखा ९८४७९५४१७७