FAQs Complain Problems

समाचार

२०७८/७९

५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार तथा समाग्री माग गर्ने सम्बन्धमा ।

-

कोभिड महामारी सम्बन्धिको अत्यन्त जरूरी सूचना ।

-

कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

-

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।

-

१२ देखि १७ वर्ष उमेर समुहकालाइ कोरोना रोग विरुद्धको खोप लगाइने सम्बन्धी अत्यन्तजरुरी सूचना ।

-

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।

-

लागत साझेदारीमा गाई प्रवर्धन कार्कय्रमको आवेदन आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

-

शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन सम्बन्धि जानकारी पठाइएको सम्बन्धमा ।

-

चालु आर्थिक बर्षका आयोजना सञ्चालन सम्बन्धि, सिघ्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

-

डिजाइन नक्सा तयार गर्न सुचिकृत हुने सम्बन्धमा ।

-

Pages